Sådan bliver du medlem

Så let er det: Kontakt valgmenighedens præst, Janne Sneistrup Thomsen, hvis du ønsker at blive medlem. Valgmenighedens præst vil være behjælpelig med at udfylde indmeldelsesblanket. Klik her for kontaktoplysninger.

Medlemsskab og det økonomiske

Fuldt medlemskab

Da en valgmenighed er en del af folkekirken, skal man ikke melde sig ud af folkekirken – men man løser sognebånd til valgmenigheden.

Man bliver fritaget for at betale kirkeskat, men betaler i stedet et medlemsbidrag til valgmenigheden.

Bidraget er 1,4 % af den skattepligtige indkomst og betales kvartalsvis. Hvis man underskriver en forpligtelseserklæring, er beløbet fradragsberettiget. Medlemmerne er stemmeberettiget på den årlige generalforsamling og valgbare til bestyrelsen.

Støttemedlem

Vi er en menighed, der ikke modtager støtte fra staten, men kun råder over de midler, som medlemmerne yder. Hertil kommer den støtte, vi modtager som gaver. Vi er taknemlige for de beløb, der kommer som gaver og støttemedlemsbidrag, det luner både økonomisk og moralsk.

Ønsker du at støtte Odder Valgmenighed økonomisk uden at løse sognebånd, er det muligt at blive støttemedlem.

Støttemedlemmer har ingen stemmeret på generalforsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Støttemedlemmer fastsætter selv deres bidrag. Alle der årligt betaler min. kr. 500 vil få tilsendt vort kirkeblad.

Muligheder for fradrag

Medlemmer, der har underskrevet forpligtigelseserklæring, har fuldt skattefradrag for deres bidrag (iht. ligningslovens §12 stk. 3).

Gaver og bidrag til Odder Valgmenighed er af ligningsmyndighederne godkendt, som fradragsberettiget, for det gaven overstiger kr. 500,00 (iht. ligningslovens §8A), med maksimalt 14.100,00 kr. i 2007.

Fra 2008 skal vi som gavemodtager indberette gavebeløbet til skattemyndighederne. Gavebeløbet vil så blive indregnet i den fortrykte selvangivelse. Ønskes der fradrag for beløbet, skal personnummer oplyses til kirkens kasserer, for at indberetningen er til skattemyndighederne kan finde sted.

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.