Odder Grundtvigske Valgmenighed
En del af den danske Folkekirke

Gudstjeneste

alter02mellem

Der er gudstjeneste i valgmenigheden ca. hver anden søndag.

Alle er velkomne - både medlemmer og ikke-medlemmer.

Klik her for at se en oversig over kommende gudstjenester.

Sådan forløber gudstjenesten

Præludium
Indgangsbøn
1. salme
"Herren være med jer (og med din ånd)"
"Lad os alle bede"
Kollekt ("amen")
Epistel – menigheden rejser sig
2. salme
Evangelium – menigheden rejser sig
3. salme
Trosbekendelse (vers 4 af nr. 321) – menigheden rejser sig
"Dette hellige evangelium" (menigheden synger: "Gud være lovet for sit glædelige budskab")
Prædiken
Lovprisning, kirkebøn
Velsignelse – menigheden rejser sig
4. salme
Nadver
"Lad os alle bede"
"Opstandne Herre vor frelser…et med faderen." Menigheden synger "amen"
Fadervor præsten siger "amen", indstiftelsesord – menigheden rejser sig
439 O du Guds lam (1. vers) uden forspil
Uddeling
455 Mindes vi en
Efter uddeling sidste vers af 455 Nadverbøn ("amen")
Velsignelse (3 x "amen" – menigheden rejser sig)
5. salme
Udgangsbøn, præsten
Postludium