kirke01

Odder Grundtvigske Valgmenighed

Odder Grundtvigske Valgmenighed er en del af den danske folkekirke. Valgmenigheden opstod i 1886 som følge af den åndelige vækkelse, som begyndte i 1860'erne. Valgmenigheden bygger det kristne grundlag som kendes fra sognemenighederne, vi har samme gudstjenesteordning, og vi synger efter Den Danske Salmebog. De kirkelige handlinger i Valgmenigheden forløber som i sognemenighederne, og begivenheder som dåb og vielse har samme retsgyldighed. Selvom der er mange ligheder mellem Valgmenigheden og sognemenighederne, er der også væsentlige punkter, hvor valgmenigheden adskiller sig fra sognemenighederne

- Valgmenigheden består af mennesker, som har valgt at være medlem - på tværs af sognegrænser.

- Valgmenighedens medlemmer vælger selv en ny præst ved en generalforsamling.

- Valgmenigheden er præget af det grundtvigske kirkesyn: I kirken samler menigheden sig om gudstjenestelivet. Og med det som baggrund kan man så - uden for kirken – mødes i folkelige fællesskaber for at tolke den verden, vi lever i, og det samfund, vi er en del af.

I menupunktet Om valgmenigheden finder du information om Odder Grundtvigske Valgmenighed, og her finder du et foredrag af vores præst Kirsten Høg, som beskriver historien bag valgmenighedernes opståen i Danmark og i Odder.

I Valgmenigheden ønsker vi at være åben mod omverden. Både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne til vores gudstjenester og arrangementer.

Kommende gudstjenester

Søndag den 30. juni 2019 kl. 10:30, 2. s.efter Trinitatis, v/ Kirsten Høg.

Søndag den 14. juli 2019 kl. 10:30, 4. s. efter Trinitatis, v/ Kirsten Høg.

Søndag den 28. juli 2019 kl. 10:30, 6. s. efter Trinitatis, v/ Kirsten Høg.

Søndag den 11. august 2019 kl. 10:30, 8. s. efter Trinitatis, v/ Kirsten Høg.

Søndag den 25. august 2019 kl 10:30, Sensommermøde i Norddjurs.

Søndag den 1. september 2019 kl 10:30, 11. s. efter Trinitatis, v/ Kirsten Høg.

Kommende arrangementer

Sangaften, Hundslund Mazurkaband og De glade, syngende koner, Mandag den 1. juli 2019 kl. 19:00, Forsamlingshuset, Odder Grundtigske Valgmenighed, Rørthvej 34, 8300 Odder. > Læs mere

Sensommermøde i Norddjurslands Valgmenighed, Søndag den 29. august 2019 kl.10:00. > Læs mere