Gudstjeneste

Der er gudstjeneste i valgmenigheden ca. hver anden søndag.

Alle er velkomne - både medlemmer og ikke-medlemmer.

Sådan forløber gudstjenesten

Præludium
Indgangsbøn
1. salme
"Herren være med jer (og med din ånd)"
"Lad os alle bede"
Kollekt ("amen")
Epistel – menigheden rejser sig
2. salme
Evangelium – menigheden rejser sig
3. salme
Trosbekendelse (vers 4 af nr. 321) – menigheden rejser sig
"Dette hellige evangelium" (menigheden synger: "Gud være lovet for sit glædelige budskab")
Prædiken
Lovprisning, kirkebøn
Velsignelse – menigheden rejser sig
4. salme
Nadver
"Lad os alle bede"
"Opstandne Herre vor frelser…et med faderen." Menigheden synger "amen"
Fadervor præsten siger "amen", indstiftelsesord – menigheden rejser sig
439 O du Guds lam (1. vers) uden forspil
Uddeling
455 Mindes vi en
Efter uddeling sidste vers af 455 Nadverbøn ("amen")
Velsignelse (3 x "amen" – menigheden rejser sig)
5. salme
Udgangsbøn, præsten
Postludium