Sådan bliver du medlem

Så let er det: Kontakt os og fortæl, at du gerne vil være medlem. Valgmenighedens præst ordner de fornødne papirer.

Fuldt medlemskab

Da en valgmenighed er en del af folkekirken, skal man ikke melde sig ud af folkekirken – men man løser sognebånd til valgmenigheden.

Man bliver fritaget for at betale kirkeskat, men betaler i stedet et medlemsbidrag til valgmenigheden.

Bidraget er 1,4 % af den skattepligtige indkomst og betales kvartalsvis. Hvis man underskriver en forpligtelseserklæring, er beløbet fradragsberettiget. Medlemmerne er stemmeberettiget på den årlige generalforsamling og valgbare til bestyrelsen.

Støttemedlem

Ønsker du at støtte Odder Valgmenighed økonomisk uden at løse sognebånd, er det muligt at blive støttemedlem.

Medlemskabet koster min. kr. 400,00 pr. år.

Støttemedlemmer har ingen stemmeret på generalforsamlingen og er ikke valgbare til bestyrelsen.

Støttemedlemmerne modtager kirkebladet.

Muligheder for fradrag

Medlemmer, der har underskrevet forpligtigelseserklæring, har fuldt skattefradrag for deres bidrag (iht. ligningslovens §12 stk. 3).

Gaver og bidrag til Odder Valgmenighed er af ligningsmyndighederne godkendt, som fradragsberettiget, for det gaven overstiger kr. 500,00 (iht. ligningslovens §8A), med maksimalt 14.100,00 kr. i 2007.

Fra 2008 skal vi som gavemodtager indberette gavebeløbet til skattemyndighederne. Gavebeløbet vil så blive indregnet i den fortrykte selvangivelse. Ønskes der fradrag for beløbet, skal personnummer oplyses til kirkens kasserer, for at indberetningen er til skattemyndighederne kan finde sted.