Dåb

Ønsker man dåb i valgmenigheden, rettes henvendelse til valgmenighedspræsten.

En dåb i valgmenigheden foregår på nøjagtig samme måde som i en sognekirke, og man bliver medlem af folkekirken.

Man kan vælge, om man i den forbindelse vil lade barnet være medlem af valgmenigheden eller af sognemenigheden.

Det koster ikke noget at få sit barn døbt, hvis dåben forrettes ved en gudstjeneste. Ellers koster det 3.000 kr.