Dåb

Ønsker man dåb i valgmenigheden, rettes henvendelse til valgmenighedspræsten.

En dåb i valgmenigheden foregår på nøjagtig samme måde som i en sognekirke, og man bliver medlem af folkekirken.

Som udgangspunkt vil barnet efter dåben blive indmeldt i valgmenigheden, men du kan vælge at lade det blive medlem af sognemenigheden i stedet.

Det koster ikke noget at få sit barn døbt, hvis dåben forrettes ved en gudstjeneste. Ellers koster det 3.000 kr.

cnj.dk.P1030784AL