Et år er gået, siden ansøgningen om nedrivning af præstegården medførte et §14 forbud. Dvs. det gav kommunen et år til at komme med en alternativ løsning. Hvis de ikke kunne komme op med det og fortsat nægtede at give os tilladelse til nedrivning, ville kommunen være pligtig til at overtage præstegården.

Kommunen har nu udarbejdet et forslag til lokalplan 1150 samt forslag til kommuneplantilæg nr. 25. Kommunen har sat forslagene til i høring frem til 2. december 2020.

Ifølge kommunen:

Planlægningen har til formål at sikre "Kulturmiljø nr. 35 – Valgmenighedskirken" og den ydre fremtræden af dets bevaringsværdige bebyggelse for eftertiden.

Planens hovedtræk: Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i de eksisterende forhold, kommuneplanens retningslinjer for kulturmiljøer og udtalelser fra Odder Museum, Kulturarvsstyrelsen og Odderegnens forening for by- og landskabskultur.

Lokalplanen skal sikre, at områdets bevaringsværdige bebyggelse; den tidligere præstebolig og forsamlingshuset ikke nedrives. Hvis brand, stormskade, svampeangreb eller gennemgribende forfald medfører, at disse bygninger forsvinder eller nedrivning ikke kan undgås, skal lokalplanen sikre, at ny bebyggelse kun kan opføres med tilsvarende placering, bygningsvoluminer og ydre fremtræden, som den bevaringsværdige bebyggelse oprindeligt havde.

Under nødvendigt hensyn til muligheden for ændret anvendelse af den tidligere præstebolig og forsamlingshuset og eventuelle matrikulære frastykninger af arealer sammen med disse bygninger søges det desuden sikret, at fremtræden af de ubebyggede arealer fortsat kan understøtte kulturmiljøets fortællekraft.

Klik her for at læse mere på kommunens hjemmeside.

Klik her for et direkte link til at læse forslag til lokalplan 1150, (samt her for at læse forslag til kommuneplantilæg nr. 25).

Bestyrelsen vil indsende et høringssvar. Inden høringsfristen hører bestyrelsen gerne fra medlemmer, der måtte have tanker omkring forslagene.

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.