Søndag den 1. marts 2020 kl. 10.30 afholdes Det Kirkelige Møde - en fælles kirkedag for alle sogne i Odder Provsti og Odder Grundtvigske Valgmenighed. Dagen begynder med gudstjeneste i Odder Sognekirke kl. 10.30. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Odder Kirkecenter efterfulgt af foredraget ”Karen Blixen og Kristendommen” ved David Bugge, lektor i teologi ved Aarhus Universitet. Tilmelding til spisning kan ske ved henvendelse til kirkekontoret i Odder senest tirsdag 25. februar.

David Bugge har sendt følg. omtale af sit foredrag:” Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en interessant dobbelthed. Ofte kan hun rase mod det, hun nedsættende kalder de kristnes ”forløsning under narkose”, hvor der intet ydes fra det menneskes side, der frelses. Andre steder giver hun derimod en positiv fremstilling af netop den uendelige, betingelsesløse guddommelige nåde, der intet forlanger af mennesket, men ”deklarerer almindelig amnesti”. Foredraget bliver holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst Karen Blixen.


Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.